Monday, 19/04/2021 - 01:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cẩm Đàn

ủng hộ HS Hoàng Văn Văn

Nhận được tin em Hoàng Văn Văn học sinh lớp 5 Trường tiểu học Giáo Liêm bị đau Thầy và trò trường Tiểu học Cẩm Đàn đã ủng hộ em với tổng số tiền ủng hộ hơn 5.000.000 VN Đ